Integritetspolicy

 

Thörnquist Rör Lyckeby AB behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, GDPR.

Personuppgiftsansvarig är Thörnquist Rör Lyckeby AB (org.nr. 556276-3374), Gullbernavägen 5,
371 47 Karlskrona.

Person- och företagsuppgifter som vi behandlar är uppgifter som behövs för att Thörnquist Rör Lyckeby AB ska kunna fullgöra sina skyldigheter som arbetsgivare och för att kunna fullgöra avtal mot våra kunder.

Vi sparar uppgifterna enligt Bokföringslagen och enligt Skattelagstiftningen.

Man har rätt att en gång per år, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka uppgifter vi har registrerat och man kan när som helst begära rättning av felaktiga uppgifter.